გააზიარე
პარტნიორები
Full Member - სრულუფლებიანი წევრი
http://www.first.org
Accredited Member - აკრედიტებული წევრი
http://www.trusted-introducer.org/
Atlas Arbor Networks
http://atlas.arbor.net/
International Multilateral Partnership Against Cyber Threats
http://www.impact-alliance.org
რესურსი შექმნილია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს მიერ © 2015